✓ΜΕΘΕΞΗ

Καθώς η μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων για λόγους οικονομικούς, εκπαιδευτικούς, περιβαντολογικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς αλλά και ασφάλειας αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της εποχής μας, το κοινωνικό εργαστήριο ΜΕΘΕΞΗ πιστεύει ότι μπορεί να αποτελέσει θετικό αρωγό καλών πρακτικών και δράσεων

συμβάλοντας στην προάσπιση της ανθρώπινης ζωής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας των ομάδων αυτών, ανεξαρτατήτου φύλου, χρώματος, εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας, σωματικής και διανοητικής αρτιότητας αλλά και δεξιοτήτων. ΜΕΘΕΞΗ

×

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή !

Γίνε ο πρώτος που θα μαθαίνει για τις δράσεις Μας.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time